Předjaří ve znamení konferencí o udržitelné architektuře

Konec února a první polovina března přinesou všem zájemcům o architekturu celou řadu příležitostí si doplnit znalosti v oblasti udržitelné architektury. Hlavní téma Stavebního veletrhu 2020, probíhajícího 26. až 29. února, je vnitřní prostředí budov a veletrh se blíže zaměří na témata, jako jsou zelené střechy a fasády, topení, chlazení, větrání Read more…

V Praze vznikne „chytré“ učiliště

Futuristické vize architektů a stavebníků se sešly v projektu na rekonstrukci odborného učiliště v pražských Hrdlořezích. To se během dvou let promění na inteligentní a solární energií napájenou budovu doslova nabitou nejmodernějšími technologiemi. Projekt, který vznikl pod taktovkou Magistrátu hlavního města Prahy, by v budoucnu mohl být cestou i pro Read more…

Václavské náměstí bude mít svou vlastní nádrž na dešťovou vodu

Pražský magistrát odsouhlasil dlouho plánovanou rekonstrukci Václavského náměstí. Rekonstruovat by se mělo celé, už letos by se mělo začít s jeho spodní částí. Při opravě bude obměněno stromořadí a zároveň vysázeny nové stromy. Práce spodní části by měla vyjít na 326,6 milionu korun, termín zahájení prací v části horní zatím není Read more…

Praha a ochrana klimatu

Zrychlování a zesilování klimatických změn, pozorované v posledních desetiletích, je odborníky přičítáno činnostem člověka, při kterých se do atmosféry uvolňují tzv. skleníkové plyny. Nejvýznamněji se na těchto změnách podílí energetika, průmysl, doprava a změny ve využívání krajiny. Během posledních padesáti let se celosvětově zhruba pětinásobně zvýšil počet lidí žijících ve Read more…

Pražské vodovody a kanalizace

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje  vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,267 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tis. obyvatel Středočeského kraje. Provozuje úpravny vody Káraný a Podolí. Vodárna v Read more…

Botanická zahrada

Zahrada je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a na jejím území se nachází Katedra botaniky, Ústav životního prostředí a sídlí zde i studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UK. Expozice jsou rozděleny na skleníkové a venkovní (exteriéry). Ve sklenících je stálá expozice tropů a suchých subtropů (sbírka kaktusů a sukulentů). Sbírka rostlin z vlhkých Read more…

Zoo Praha – Údolí slonů

Pražská zoo jako moderní instituce svého druhu vytváří pro chované živočichy co nejoptimálnější podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno- či vícedruhových skupin. Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší Read more…

Divoká Šárka

Celá oblast Šárky se nachází ve starosídelní oblasti, kde člověk po tisíciletí ovlivňoval krajinu jako pastevec a rolník. Právě proto zde vznikla mozaika lesů, pastvin a luk a ještě v 19. stol. bylo území Šárky téměř bezlesé. Na řadě míst se do 18. stol. nacházely vinice. Zbytky původních lesů zde Read more…

Klánovický les

Klánovický les (nazývaný také Vidrholec nebo Fidrholec) se nachází na východním okraji Prahy na území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice a obcí Úvaly, Šestajovice a Jirny.  Ve středověku byl Vidrholec temným hvozdem, kterým vedla důležitá císařská silnice z Prahy na Moravu. Také se zde nacházelo několik Read more…

Language