Výstava Sustainable World se bude konat v termínu od 17. do 31. října 2020 ve výstavní síni Mánes na Praze 1. Expozice má za cíl poukázat na současný stav naší planety a jak může současná architektura aktivně přispět k dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje.

Dnešní svět zažívá změny v nebývalém rozsahu a nebývalou rychlosti jako důsledek lidské činnosti posledních několika tisíciletí. Globální ekosystémy, které byly po tisíce let v rovnováze, jsou ovlivňovány tempem lidského vývoje, růstu, pokroku a úpadku. Rychlý rozvoj s sebou přinesl i zrychlené získávání znalostí a chápání technologií přinášejících povědomí o změnách, které tento vývoj způsobil. Je všeobecně známé, že každá oblast lidského působení má dopad na životní prostředí, na prosperitu jednotlivých zemí, planetě získat zpět ztracenou rovnováhu, musí toto povědomí proniknout do celé společnosti, každé komunity a každého města na celém světě.
Festival Architecture Week se inspiroval cíli OSN pro udržitelný rozvoj. Tyto cíle jsou praktickými měřitelnými nástroji k dosažení pozitivní změny ve všech oblastech lidské činnosti. Chceme tak využít naších znalostí a zkušeností ze světa architektury, urbanismu a designu a najít jejich spojitosti s různými oblastmi udržitelného rozvoje.

Sustainable World je multimediální výstava, série přednášek, diskuzí a prezentací kladoucích si za cíl ukázat, jak mohou současná architektura a design aktivně přispět k dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje. Základním předpokladem je aktivní zájem o stav řady globálních ukazatelů, jakými jsou jídlo a jeho plýtvání, zdraví, vzdělání, hospodaření s vodou, problematika čisté energie, moderních technologií, otázky udržitelných měst, klimatických změn, stavu oceánů a životního prostředí a jejich propojení s příslušnými architektonickými projekty. Udržitelný svět představí rozmanité urbanistické návrhy studií a architektů ze všech koutů světa s důrazem na problematiku udržitelnosti a pozitivního vlivu na své okolí.

Výstava
bude rozdělená do několika fází a každá z nich se bude věnovat jednomu z udržitelných cílů. Návštěvníci tu najdou multimediální prezentace, videa, zvukové záznamy a interaktivní prvky, společně s relevantními architektonickými projekty. Záměrem je přinést zevrubnou a plasticky podanou skutečnost jako zdroj informací a inspirací široké veřejnosti ke konkrétním krokům. K takovým, které může každý podniknout sám a které ve svém součtu povedou k udržitelnosti našich měst, komunit a čtvrtí apod. Věříme, že rozšíření povědomí lidí všech věkových kategorií, kultur a společenských vrstev podnítí k osobní i společenské změně, která se projeví v rodinách, školách, institucích, a nakonec ovlivní i globální činitele mající moc prosadit velké změny, jenž svět tolik potřebuje. Dosažení udržitelného světa je možné, potřebné a neodkladné.

Naše udržitelné cíle a jejich řešení

Categories: Výstavy

Language