UNESCO odstartuje svůj nový rámec: „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj: směrem k dosažení cílů udržitelného rozvoje“ – ESD pro rok 2030 (2020-2030) a jeho plán implementace na světové konferenci UNESCO o vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Berlíně v Německu.

  • Naše planeta a její obyvatelé jsou pod rostoucím tlakem: změna klimatu způsobená člověkem, omezené a bezohledně využívané zdroje, rostoucí teploty a hladiny moře, znečištění a snižující se biologická rozmanitost jsou jen některé z otázek, kterým vlády a obyvatelé čelí po celém světě.
  • Konference zvýší povědomí o těchto výzvách, zdůrazní klíčovou roli vzdělávání pro udržitelný rozvoj (ESD) jako hlavního faktoru pro úspěšné dosažení všech cílů udržitelného rozvoje a vytvoří hybnou sílu pro posílení ESD v politice a praxi.

Při této příležitosti se sejde 800 účastníků z celého světa: tvůrci politik pracující ve vzdělávání a udržitelném rozvoji, odborníci v oblasti vzdělávání, odborníci na občanskou společnost, rozvojovou komunitu a soukromý sektor.

Kdy a kde?

Konference se bude konat ve dnech 2. – 4. Června 2020 v Kongresovém centru v Berlíně a je organizována organizací UNESCO ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu Německa a Německou komisí pro UNESCO jako poradenským partnerem.

Účast?

Účast na konferenci je pouze pro pozvané.

Všechny členské státy UNESCO budou vyzvány, aby se akce zúčastnily a nominovaly delegaci.

Kromě toho UNESCO vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů pro další zúčastněné strany, včetně tvůrců politik pracujících v oblasti vzdělávání a udržitelného rozvoje, odborníků v oblasti vzdělávání, občanské společnosti, odborníků z oblasti rozvoje a soukromého sektoru, aby navrhovali koncepty stánků a zasedání.

Markéta Jiroušková, redaktorka


0 Comments

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Language