Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy

Vážení přátelé,

každý z nás dnes více než kdy dříve pociťuje klimatické změny, které se odehrávají kolem nás. Naše krajina trpí suchem a výkyvy počasí. Z přírody mizí původní druhy fauny i flóry. Pitná voda se v mnoha oblastech na světě stává nedostupnou surovinou a kvůli tomu jsou milion lidí nuceny migrovat. Ve městech nás sužují tepelné ostrovy a přehřívání. Ačkoliv máme plány, nemáme zatím v dostatečné míře vybudované prostředky, jak zadržovat a lépe využívat dešťovou vodu. Kdy jindy než dnes, v době ekonomického blahobytu, bychom měli řešit existencionální otázky spojené se stavem životního prostředí? Praha chce být lídr v adaptačních opatřeních na změnu klimatu. Pracujeme na tom, abychom snížili uhlíkovou stopu, kterou po sobě zanecháváme. Hledáme inspiraci a vymýšlíme opatření, jak toho dosáhnout. Proto jsme pozvali světové odborníky, aby nám v tom pomohli. Je mi ctí, že Praha může hostit konferenci Sustainable world a již teď se těším na její výstupy.

Language