Zoo Praha – Údolí slonů

Pražská zoo jako moderní instituce svého druhu vytváří pro chované živočichy co nejoptimálnější podmínky, a to jak koncepcí a ztvárněním výběhů i ubikací, tak sestavováním jedno- či vícedruhových skupin. Návštěvníci si tak mohou vytvořit představu o životě zvířat a jejich vazbách k prostředí, zvířata pak mají příležitost rozvinout co nejširší Read more…

Divoká Šárka

Celá oblast Šárky se nachází ve starosídelní oblasti, kde člověk po tisíciletí ovlivňoval krajinu jako pastevec a rolník. Právě proto zde vznikla mozaika lesů, pastvin a luk a ještě v 19. stol. bylo území Šárky téměř bezlesé. Na řadě míst se do 18. stol. nacházely vinice. Zbytky původních lesů zde Read more…

Klánovický les

Klánovický les (nazývaný také Vidrholec nebo Fidrholec) se nachází na východním okraji Prahy na území městských částí Horní Počernice, Újezd nad Lesy a Klánovice a obcí Úvaly, Šestajovice a Jirny.  Ve středověku byl Vidrholec temným hvozdem, kterým vedla důležitá císařská silnice z Prahy na Moravu. Také se zde nacházelo několik Read more…

Kunratický les

Téměř celý les se nachází na historickém území, které je spojeno s králem Václavem IV. Ten byl nejznámějším majitelem kunratického panství, které i s rozsáhlými lesy koupil roku 1407 od zadlužených Olbramoviců, aby zde pobýval v přírodě a vyjížděl na lovy. Za tímto účelem si zde také nechal vybudovat hrad. Read more…

Petřínské sady

Petřínské sady rozprostírající se ve svahu vrchu Petřín jsou největší zelenou plochou v centru Prahy. Jejich součástí je několik zahrad jako například Zahrada Kinských, Růžový sad, Seminářská zahrada nebo Lobkovická zahrada. Více či méně skrytá zákoutí otevírají výhled na Pražský hrad, protější Staré i Nové město a dohlédnete i na Read more…

Stromovka

Park Stromovka, dříve nazývaný Královská obora, je unikátní hned z několika hledisek. Jeho historie sahá až do roku 1268, do období vlády Přemysla Otakara II. Na pozici jeho majitele se vystřídala řada českých vládců a o významu tohoto místa svědčí i to, že při nejrůznějších majetkových převodech byl obvykle vyňat ze Read more…

Letenské sady

Letenské sady či Letenská pláň je rozsáhlý pražský park na levém břehu Vltavy naproti Starému Městu, který náleží do katastrálního území Holešovic. Jedná se o historicky významnou lokalitu, jak dokazují dodnes zachované bastiony (opevnění) při západní hranici parku. Název místa je odvozen od slova Leteň, což znamená Sluneční vrch. A právě Read more…

Obora Hvězda

Obora Hvězda je nejen lesem a přírodní památkou, ale především národní kulturní památkou. Nejspíš právě proto je oblíbeným místem mnoha Pražanů, i když se nachází poněkud stranou od velkých pražských sídlišť. Jen v roce 2004 ji navštívilo více než půl milionu návštěvníků. Dominantou obory Hvězda je letohrádek ve tvaru šesticípé hvězdy v západní Read more…

Language